System cięcia gazowego jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy pracują na arkuszach powyżej 25 mm grubości i zależy im na tanim i skutecznym rozwiązaniu technologicznym.

TIS Technology

Proces cięcia gazowego

Proces cięcia gazowego polega doprowadzeniu materiału do tzw. temperatury zapłonu, a następnie spaleniu i wydmuchaniu płynnych tlenków metalu za pomocą strumienia tlenowego pod dużym ciśnieniem. Metoda jest skuteczna dzięki konstrukcji stosowanego tu palnika, który wydmuchuje tlen, wcześniej mieszając go w odpowiedniej proporcji z gazem palnym. Jako gaz palny, służący do podgrzania, stosuje się zwykle acetylen, bądź propan-butan. Cięcie acetylenowo-tlenowe pozwala szybko osiągnąć bardzo wysoką temperaturę, jednak bardzo często ze względu na oszczędność i brak potrzeby bardzo szybkiego nagrzewania (np. przy cięciu zautomatyzowanym), ekonomiczniejsze jest cięcie propanowo-tlenowe.

Cięcie stali do 300mm

 

Cięcie gazowe jest jednym z najstarszych procesów cięcia miękkiej stali. Jest to prosty proces, a sprzęt i materiały eksploatacyjne są stosunkowo tanie. Cięcie metodą tlenową pozwala na przecinanie stali o grubościach dochodzących nawet do 300mm, jednak ze względu na duży obszar strefy wpływu ciepła praktycznie niemożliwe jest rozdzielania cienkiej blachy (poniżej 6mm). Istotny wpływ na grubość cięcia ma dobór palnika.

Prawidłowo ustawiony palnik tlenowy zapewnia równą, prostopadłą powierzchnię cięcia. Na dolnej krawędzi zostawia trochę żużlu, a górna krawędź jest jedynie lekko zaokrąglona w wyniku działania płomieni podgrzewających. Taka powierzchnia idealnie nadaje się do wielu zastosowań bez dalszej obróbki.

Prędkość cięcia gazem

 

Paliwo gazowe w płomieniu podgrzewającym jest spalane w tlenie i wytwarza ciepło. Płomień składa się z zewnętrznej i wewnętrznej strefy spalania. W większości procesów płomieniowych podgrzewanie służy do szybkiego, lokalnego uzyskania wysokiej temperatury. Nakłada to pewne wymagania na właściwości spalania stosowanego gazu. W procesie przecinania cięcie nie jest wykonywane przez sam płomień podgrzewający, ale przez strumień tlenu. Ten strumień tlenu utlenia metal, wydzielając ciepło, a następnie usuwa produkty spalania (żużel) z przecięcia. Zadaniem płomienia podgrzewającego jest rozgrzanie metalu do temperatury zapłonu, podtrzymywanie procesu przecinania i osłona strumienia tlenu.

Proces przebiega stosunkowo powoli z prędkością maksymalną około 500 milimetrów na minutę przy materiale 25 milimetrowej grubości. Koszt zakupu systemu cięcia gazowego i późniejsze koszty związane z jego użytkowaniem jest alternatywą stosowaną przez wielu Klientów do zakupu agregatów plazmowych o dużych mocach.

Budowa systemu cięcia gazem

 

System cięcia gazowego składa się z:

– butli gazowych,

– reduktorów i elektrozaworów,

– palnika gazowo-tlenowego

– sprzętu pomocniczego (węże gumowe, przyłączki i złączki węży gumowych, opaski taśmowe, zapalniczki iskrowe oraz oszczdzacze gazów)