T-FLEX Projetkowanie 2D

T-Flex Parametric CAD pozwala tworzyć parametryczne rysunki 2D od podstaw, każdy tworzony (rysowany) obiekt można elastycznie dopasowywać wykorzystując zaimplementowany w systemie sposób modyfikacji. Mówiąc obrazowo każdy obiekt poddaje się zmianom samoistnie dopasowując się do żądanych kryteriów.

Praca na płaszczyźnie 2D osiąga dużą szybkość i łatwość ? opierając się o rozbudowaną paletę narzędzi 2D w stopniu nie spotykanym w innych systemach. Rysowanie skomplikowanych kształtów staje się zadaniem nadzwyczaj prostym.

To wszystko dzięki temu, że podstawą projektowania w T-Flex CAD jest jego parametryczny silnik o mocy przewyższającej inne systemy CAD, który nie jest ograniczony ilością połączonych obiektów 2D.

Obiekty uaktualniają się natychmiast po wprowadzeniu zmian bez względu na ich źródło. Nadawane w T-Flex CAD tzw. automatyczne relacje podczas rysowania zapewniają dużo większą kontrolę nad późniejszą modyfikacją szkicu w porównaniu do innych systemów CAD. Rysować parametrycznie od podstaw to idea twórców sytemu. Konsekwencje takiego podejścia są nieocenione na każdym etapie projektowania. Projekt może być w pełni automatyczny, dzięki czemu nie trzeba edytować głównego rysunku, gdy zachodzi potrzeba naniesienia zmian.

Eliminuje się duże nakłady prac nad ciągłym i męczącym przerabianiem dokumentacji technicznych, w których pojawiające się błędy niejednokrotnie skutkują wymiernymi stratami. Wykorzystując potężną parametryzację dokumentacyjną, która jest nieodłączną częścią programu T-Flex CAD ? proces modyfikacji dokumentacji jest szybki i bezbłędny.

T-FLEX Parametric CAD

T-Flex Parametric CAD pozwala tworzyć złożenia z fragmentów 2D. Złożenia można budować zarówno metodą „z dołu do góry” (polegającą na przygotowaniu części 2D w osobnych plikach oraz zestawieniu ich ze sobą) lub „z góry na dół” (gdzie budujemy nowe fragmenty w kontekście już istniejących). Pojedyncze fragmenty, podzłożenia czy złożenia główne mogą być zaopatrzone dodatkowo w konfiguracje czy okna dialogowe parametrów. Zarządzanie konfiguracjami ułatwia ponowne wykorzystanie projektu poprzez utworzenie wielu wariacji produktu w pojedynczym dokumencie. Użycie fragmentów 2D w projekcie złożeniowym może być powiązane w razie potrzeb ze zwykłym doszkicowywaniem brakujących elementów.

Utworzenie własnej biblioteki parametrycznych fragmentów 2D wpływa na zwiększenie szybkości pracy nad nowymi projektami wykorzystującymi te same komponenty, których parametry w zależności od potrzeb mogą być różne w każdym projekcie.

T-Flex CAD daje możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego BOM z projektu 2D, gdzie szczegółowe informacje o użytych częściach będą uaktualniane w miarę modyfikacji projektu. Asocjatywne odnośniki do fragmentów powiązanie z BOM zmieniają indeksy w przypadku modyfikacji projektu, dzięki czemu BOM jest zawsze aktualny. BOM wygenerowany z zawartości złożenia 2D ma takie same funkcje jak w przypadku złożeń 3D.

Automatyzacja tworzenia złożeń 2D w T-Flex CAD polega również na  możliwości  wykorzystania  tzw.  parametrycznych  łączników,  które  upraszczają  projektowanie  w  sposób  nie  spotykany  w  innych  systemach,  poprzez  automatyczne  przypisywanie  parametrów  do wstawianych fragmentów 2D.

Funkcje T-flex Parametric CAD

 • polskojęzyczny interfejs
 • parametryczny szkicownik
 • linie i inne elementy konstrukcyjne (pomocnicze)
 • inteligentne wymiarowanie
 • tekst i sprawdzanie pisowni
 • odnośniki
 • symbole baz, tolerancji położenia i kształtu
 • symbole chropowatości
 • nieokreślona chropowatość
 • tabliczki rysunkowe
 • dowolne standardowe lub nie formaty stron
 • obrazy (wstawianie, zarządzanie)
 • przekroje
 • widoki szczegółowe
 • kreskowania
 • zaokrąglenia, fazy, odsunięcia linii graficznych
 • Fragmenty/części 2D (bloki)
 • tworzenie części 2D w kontekście złożenia 2D
 • złożenia 2D z „góry na dół” i z „dołu do góry”
 • zestawienia materiałowe BOM z fragmentów 2D
 • kopiowanie/przesuwanie/symetria/skala
 • szyk liniowy (edytowalny)
 • szyk kołowy (edytowalny)
 • definicja przecięć linii graficznych
 • zastępowanie elementów
 • osie symetrii
 • splajny funkcyjne (ewolwenta, cykloida, ślimak paskala itp.)
 • filtry wyboru
 • wyszukiwanie elementów
 • warstwy
 • poziomy
 • drukowanie
 • wykresy
 • optymalizacja 2D
 • animacja 2D
 • kinematyka 2D
 • mierzenie (elementów, relacji pomiędzy elementami)
 • ochrona dokumentu
 • automatyczne oczyszczanie projektu ze „śmieci”
 • EDYTOR ZMIENNYCH z asystentem
 • okna dialogowe użytkownika (zarządzanie projektem)
 • bazy danych (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • możliwość współpracy z MS Excel
 • spawy/spoiny 2D (symbole, tabela)
 • raporty
 • automatyczny podgląd 2D
 • edytor makr
 • siatka
 • polecenia użytkownika
 • zarządzanie widokami
 • własny interfejs i skróty użytkownika
 • automatyczny zapis
 • automatyczne odzyskiwanie projektu
 • grupowanie (grupy elementów 2D)
 • formularz wsparcia technicznego
 • ? inne

Formaty importu:

 • DWG
 • DXF
 • DXB

Formaty eksportu:

 • DWG
 • DXF
 • DXB
 • PDF
 • WMF
 • EMF
 • BMF
 • Obrazy rastrowe (BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, TGA)

?Dodatkowe biblioteki/szablony/elementy:

 • biblioteka elementów znormalizowanych ISO/DIN/ANSI
 • biblioteka przykładów
 • ?szablony tabliczek rysunkowych
 • szablony zestawień materiałowych
 • koordynaty XY
 • przeglądarka plików T-FLEX Viewer na dowolną ilość stanowisk w firmie i dla klientów.
 • dostęp do internetowej biblioteki TraceParts
 • dostęp do internetowej biblioteki PartSolutions
 • dostęp do forum użytkowników z poziomu aplikacji

Pozostałe informacje:

 • otwarte API
 • okno diagnozy
 • dobór koloru strony i tła poza stroną
 • praca z wieloma projektami na zakładkach
 • praca wielostronicowa
 • praca na kilku widokach i/lub oknach
 • widok pełnoekranowy
 • praca z manipulatorem ruchu (myszka 3D)

Wymagania sprzętowe T-FLEX CAD 2D/3D

Minimalne Zalecane
System operacyjny Windows XP SP3  Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64
Procesor Pentium IV lub odpowiednik i3, i5, i7 lub równoważny
Pamięć RAM 512 MB 8 GB lub więcej
 Ilość miejsca na dysku 750 MB 2 GB
Karta graficzna NVidia/AMD 512 MB; Open GL 2,0 NVidia (GeForce lub Quadro) 1 GB; Open GL 4.2 wzwyż